The temporary bridge across the Oka River near Nizhny Novgorod

The State Bank in Nizhny Novgorod

The Nizhny Novgorod Kremlin and the Cathedral

The monument to Alexander II in Nizhny Novgorod

The Main Fair House in Nizhny Novgorod

The Flooded Nizhny Novgorod Fair

The County Court and Assembly of the Nobility Building in Nizhny Novgorod

The city theater in Nizhny Novgorod

The Business Club in Nizhny Novgorod

Sofronovskaya Square in Nizhny Novgorod

Smirnovskaya Mountain in Nizhny Novgorod

Rozhdestvenskaya Street in Nizhny Novgorod

Pokrovka Street in Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod, Russia

The view from the Nizhny Novgorod Fair.

Nizhny Novgorod Railway Station

The market docks in Nizhny Novgorod

The city council in Nizhny Novgorod

The Kremlin in Nizhny Novgorod

Crossing the Oka River

Blagoveschenskiy Monastery in Nizhny Novgorod

Blagoveschenskaya Square in Nizhny Novgorod

A view from the Oriental Bazaar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz